زآتین


نام محصول :زآتین

نامهای دیگر محصول :هیدروکسی متیل بوت انیل آمینو پورین

 


نام های لاتین محصول :6-(4-Hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine


فرمول علمی محصول:C10H13N5O

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

13114-27-7

فرمول باز محصول:

 

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : Z0164


حجمهای موجود : 1میلیگرم -5میلیگرم -10میلیگرم - 50میلیگرم-250میلیگرم-1000میلیگرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 


میتوانید اطلاعات کاربردی این محصول را در بخش سیتوکنین ها  مطالعه فرمایید.

JoomShaper