6 بنزیل آمینو پورین


نام محصول :بنزیل آمینو پورین

نامهای دیگر محصول :بنزیل آدنین - بی ای پی - بپ

 


نام های لاتین محصول :6-BAP, BA, N6-Benzyladenine


فرمول علمی محصول:C12H11N5

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

1214-39-7

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت MERCK :

کد کالا :101701

 حجمهای موجود : 5 گرم - 25 گرم

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : 67619-13151-B3408

حجمهای موجود : 100میلیگرم -500 میلیگرم -1 گرم -5 گرم - 25 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 


میتوانید اطلاعات کاربردی این محصول را در بخش سیتوکنین ها  مطالعه فرمایید.

JoomShaper