پوترسین - پوترسین دی هیدرو کلراید


نام محصول :پوترسین-پوترسین دی هیدروکلراید

نامهای دیگر محصول :تترامتیلن دی آمین هیدروکلراید-بوتان دی آمین دی هیدرو کلراید

 


نام های لاتین محصول : 1,4-Butanediamine dihydrochloride, 1,4-Diaminobutane dihydrochloride, Tetramethylenediamine dihydrochloride


فرمول علمی محصول:NH2(CH2)4NH2 · 2HCl

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

110-60-1

333-93-7

فرمول باز محصول:

 

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : 51799-P6024-P7505-P5780


حجمهای موجود : 1میلیگرم -100میلیگرم -5 گرم-25 گرم-100 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 


میتوانید اطلاعات کاربردی این محصول را در بخش اطلاعات جانبی پلی آمین ها  مطالعه فرمایید.

JoomShaper