اسپرمیدین


نام محصول :اسپرمیدین

 


نام های لاتین محصول :1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane


فرمول علمی محصول: NH2(CH2)3NH(CH2)4NH2

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

124-20-9

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : 85558-49761-S4139-S0266-S2626

حجمهای موجود : 100میلیگرم -25 گرم - 5 گرم - 1 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 


میتوانید اطلاعات کاربردی این محصول را در بخش اطلاعات جانبی پلی آمین ها  مطالعه فرمایید.

JoomShaper