ایندول 3 استیک اسید-IAA

نام محصول :ایندول 3 استیک اسید

نامهای دیگر محصول :هتراوکسین-آی ای ای

 


نام های لاتین محصول :Heteroauxin, IAA


فرمول علمی محصول:C10H9NO2

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

87-51-4

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت MERCK :

کد کالا :100353

 حجمهای موجود : 10 گرم - 100 گرم

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : I2886-45533-I3750

حجمهای موجود : 250میلیگرم -25 گرم -100 گرم - 5 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 


میتوانید اطلاعات کاربردی این محصول را در بخش هورمون ریشه زایی - اکسین ها - اوکسین ها  مطالعه فرمایید.

JoomShaper