2 نفتوکسی استیک اسید

نام محصول :2 نفتوکسی استیک اسید

نامهای دیگر محصول :بی ان او ای

 


نام های لاتین محصول :BNOA


فرمول علمی محصول:C10H7OCH2CO2H

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

120-23-0

 

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت MERCK :

کد کالا :841023

 حجمهای موجود : 100 گرم

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : 34066-N3404-N3019

حجمهای موجود : 100میلیگرم -25 گرم -100 گرم - 500 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

JoomShaper