ال سیتئین هیدروکلراید

نام محصول :ال سیستئین هیدروکلراید

 


فرمول علمی محصول:HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

7048-04-6

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت MERCK :

کد کالا :102735

 حجمهای موجود : 100 گرم - 1000 گرم-10 کیلوگرم

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : C5610-30129-30130-C6852-C7880


حجمهای موجود : 500میلیگرم -25 گرم -100 گرم - 500 گرم-1کیلوگرم-5کیلوگرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

JoomShaper