اسپرمین - اسپرمین هیدرات


نام محصول :اسپرمین - اسپرمین هیدرات

نامهای دیگر محصول :گرونتین - ماسکیولامین

 


نام های لاتین محصول :Gerontine, Musculamine, N,N′-Bis(3-aminopropyl)-1,4-diaminobutane, Neuridine


فرمول علمی محصول:NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2-NH2(CH2)3NH(CH2)4NH(CH2)3NH2 · 2H2O

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 


71-44-3و403982-64-9

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : S3256-S4264-85590-55513-85588

حجمهای موجود : 100میلیگرم -25 گرم - 5 گرم - 1 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 


میتوانید اطلاعات کاربردی این محصول را در بخش اطلاعات جانبی پلی آمین ها  مطالعه فرمایید.

JoomShaper