پاکلوبوترازول

نام محصول :پاکلوبوترازول

نامهای دیگر محصول :ترت بوتیل کلرو بنزیل تریازولاتانول

 


نام های لاتین محصول :α-tert-Butyl-β-(4-chlorobenzyl)-1H-1,2,4-triazole-1-ethanol


فرمول علمی محصول:C15H20ClN3O

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

76738-62-0

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : 46046


حجمهای موجود : 250میلیگرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

JoomShaper