سیتریک اسید

نام محصول :سیتریک اسید

نامهای دیگر محصول :هیدروکسی تری کربالیلیک

 


نام های لاتین محصول :Hydroxytricarballylic acid


فرمول علمی محصول:HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

5949-29-1

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت MERCK :

کد کالا :100242-100243-100244

 حجمهای موجود : 500 گرم - 1000 گرم-5000 گرم-25000گرم

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : C0706-33114-C7129-C1909

حجمهای موجود : 25گرم-100 گرم -500 گرم - 1000 گرم-5000 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

JoomShaper