تیدیازورون -تی دی زد -TDZ


نام محصول :تیدیازورون

نامهای دیگر محصول :تی دی زد

 


نام های لاتین محصول :TDZ


فرمول علمی محصول:C9H8N4OS

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

51707-55-2

فرمول باز محصول:

 

 

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : 45686-P6186


حجمهای موجود : 25میلیگرم -100میلیگرم -250میلیگرم - 500میلیگرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 


میتوانید اطلاعات کاربردی این محصول را در بخش سیتوکنین ها مطالعه فرمایید.

JoomShaper