کولین کلراید

نام محصول :کولین کلراید

نامهای دیگر محصول :2هیدروکسی تری متیل آمونیوم کلراید


نام های لاتین محصول :(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium chloride


فرمول علمی محصول:(CH3)3N(Cl)CH2CH2OH

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

67-48-1

 

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت MERCK :

کد کالا :500117

 حجمهای موجود : 5000 گرم - 25000 گرم

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : 1133547-C1879-C7527-C7017

حجمهای موجود : 10میلیگرم -200میلیگرم -5 گرم - 25 گرم-100 گرم-500 گرم-1000 گرم-5000 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 

JoomShaper