کینتین|کنیتین

نام محصول :کینتین|کنیتین

نامهای دیگر محصول :6فورفوریل آمینو پورین-6فورفوریل آدنین

 


نام های لاتین محصول :6-Furfurylaminopurine, N6-Furfuryladenine


فرمول علمی محصول:C10H9N5O

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

525-79-1

 

فرمول باز محصول:

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت MERCK :

کد کالا :124807

 حجمهای موجود : 250میلیگرم - 1 گرم

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : 48130-K3378-K0753

حجمهای موجود : 250میلیگرم -1 گرم -5 گرم - 25 گرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 


میتوانید اطلاعات کاربردی این محصول را در بخش سیتوکنین ها  مطالعه فرمایید.

JoomShaper