آنکیمیدول | آنسیمیدول

نام محصول :آنسیمیدول-آنکیمیدول

نامهای دیگر محصول :آلفا سیکلو پروپیل آلفا 4 متوکسی فنیل 5 پیریمیدین متانول

 


نام های لاتین محصول : α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol


فرمول علمی محصول:C15H16N2O2

شناسه بین المللی محصول (CAS NUMBER):

 

12771-68-5

فرمول باز محصول:

 

 

 

انواع و حجمهای مختلف موجودی این کالا از شرکت SIGMA-ALDRICH-FLUKA :

کدهای کالا : A9431


حجمهای موجود : 25میلیگرم -100میلیگرم


این کالا در حجمها و بسته بندیهای مختلف از شرکتهای هندی و چینی نیز موجود است.

 

JoomShaper